Misyonumuz

Otomotiv sektöründe faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken,

 • Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşınız olmayı,
 • Teknolojik gelişmeler, inovatif yaklaşımlar ve dijitalleşme ile birlikte operasyonlarımızın kalitesini artırmayı,
 • Ülkeye ve otomotiv sektörüne katma değer sağlayacak uygulamalar ve süreçler ile öncü rol model olmayı,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, finansal karlılığı ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek güvenilirliği üst seviyeye taşımayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlamayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkilerimizi (havaya, suya, toprağa, insana, floraya, doğal hayata, bitki örtüsüne) değerlendirerek, önemli çevresel riskleri ve kirliliği önlemeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile doğal kaynakları korumayı,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanlarımızı ruhen ve bedenen korumayı ve proaktif önlemler alarak riskleri değerlendirmeyi,
 • Çalışanlarımıza ve iz rent a car ile iş birliği içinde olan ilgili taraflara çevrenin korunması ve saygı bilincini artırıcı faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile bu kavramları yaygınlaştırmayı,
 • Çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızın İz rent a car  hedefleri doğrultusunda gelişimi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri şikayetlerini ele alma prosesini yürütürken, açık, hızlı, güvenilir, tarafsız, adil, duyarlı, erişilebilir, çözüm odaklı, şeffaf olmayı; konuları bütünlük çerçevesinde değerlendirerek, gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Hedef ve ilkeleri; İZ RENT A CAR  misyon, vizyon ve stratejisi ile hareket ederek, entegre yönetim sistemi için amaç, hedef ve programlarımızı oluşturup gözden geçirerek, sistemin performansının sürekli iyileşmesini sağlamayı, taahhüt ederiz.